Candelabra

Candelabra B.V. is een leverancier van landbouwproducten uit Soedan.

Wij kopen onze producten van boeren via Candelabra Investment Company Ltd. in Khartoum, Soedan. De activiteiten van dit bedrijf zijn hoofdzakelijk gericht op het inkopen, schoonmaken, verpakken en opslaan van de landbouwproducten.

Wij verkopen onze producten via Candelabra B.V. in Rotterdam, Nederland. De activiteiten van dit bedrijf zijn hoofdzakelijk gericht op de logistiek, marketing en verkoop van de landbouwproducten. Intrust B.V. is de exclusieve agent voor deze activiteiten van Candelabra B.V..

Disclaimer

Alle gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en mogen niet geïnterpreteerd worden als commerciële aanbieding. Bij het ontwikkelen van deze website is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen ten aanzien van vormgeving en inhoud. Candelabra B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uit. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, technische onvolkomenheden en typefouten worden voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Candelabra B.V.Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Candelabra B.V. de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. Candelabra B.V. kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites.

© Candelabra B.V. Alle rechten voorbehouden.

Contact informatie

Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met:

+31 (0)10-4528797 info@candelabra.nl